Thông tin tuyển dụng tại Tp. HCM 2017

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, T...

VAECO tuyển dụng tại TP. HCM

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhấ...

VAECO tuyển dụng tại TP. HCM

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, T...

CÔNG TY VAECO TUYỂN DỤNG

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn Kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân ba...

Thông tin tuyển dụng 2016 (lần 3)

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn Kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân ba...

Thông tin tuyển dụng 2016 (lần 2)

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động tại sân bay Quốc tế Cam Ranh. 2. Số lượng tuyển chọn: - 01 Nhân viên kho. 3. Tiêu chuẩn tuyển chọn: - Là công dân ...

Thông tin tuyển dụng 2016

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng và sân bay Quốc tế Cam Ranh. 2. Số lượng tuyển chọn: 2.1. Làm việc tại sân bay ...

Điều chỉnh thông báo tuyển dụng Kỹ sư

Hội đồng tuyển chọn của Công ty Kỹ thuật máy bay xin thông báo một số điều chỉnh trong việc tuyển dụng Kỹ sư như sau: 1. Kéo dài thời gian tiếp nhận hồ...