Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động của VAECO. Những lợi ích có được từ các nguồn lực của cộng đồng đòi hỏi VAECO cần phải có những trách nhiệm nhất định đối với xã hội như tư cách của doanh nghiệp. Chúng tôi nhận thức rằng là một doanh nghiệp, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một tổ chức thu lợi nhuận mà còn cần phải trở thành một phần của cộng đồng đóng góp trở lại xã hội.

Đối với VAECO, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện ở các hoạt động về nguồn, xây nhà tình nghĩa, xây phòng học trên vùng cao, tiến hành các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, trợ cấp khó khăn giúp đỡ đoàn viên công đoàn… được tổ chức hàng năm trên tinh thần cùng vì sự phát triển chung, với phương châm “An toàn cho mỗi chuyến bay” và “Vì cuộc sống tốt đẹp hơn”.