Thông tin tuyển sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LILAMA 2 TUYỂN SINH Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 là Trường công lập được thành lập năm 1986. Qua hơn 34 nă...

VAECO tuyển dụng vị trí giao nhận - xuất nhập khẩu

Hội đồng Tuyển dụng lao động cho trung tâm Cung ứng phụ tùng vật tư, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: Số lư...

VAECO tuyển dụng 10 vị trí sửa chữa cấu trúc tại Hà Nội & TPHCM

Hội đồng Tuyển dụng lao động sửa chữa cấu trúc, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau: Số lượng tuyển dụng: ...

VAECO tuyển dụng 02 vị trí lái xe

Hội đồng Tuyển dụng lao động cho Văn phòng Công ty, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo tuyển dụng lao động tại khu vực Nội Bài, cụ thể như sau: Số...

VAECO Tuyển dụng - T12 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Tp Hồ Chí Minh như sau: 1....

VAECO Tuyển dụng - T12 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Hà Nội như sau: 1. Vị trí,...

VAECO Tuyển dụng - T11 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: ...

VAECO Tuyển dụng - T11 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. V...