VAECO Tuyển dụng - T12 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Chi nhánh Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Tp Hồ Chí Minh như sau: 1....

VAECO Tuyển dụng - T12 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Hà Nội như sau: 1. Vị trí,...

VAECO Tuyển dụng - T11 2019 - Lần 2

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: ...

VAECO Tuyển dụng - T11 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. V...

VAECO Tuyển dụng - T10 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động cho Ban Kế hoạch – Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Hà Nội như sau: 1. V...

Tuyển sinh lớp đào tạo lao động KTMB

Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không (ALSIMEXCO) và công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), hai đơn vị thành viên của TCT Hàng không Việt Nam, trân trọng gi...

VAECO Tuyển dụng - T9 2019 - Lần 1

Hội đồng tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ - Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động: 1. Vị trí, số lư...

VAECO Tuyển dụng - T8 2019 - Lần 5

Hội đồng tuyển dụng lao động kỹ thuật máy bay – Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay thông báo về việc tuyển dụng lao động như sau: 1. Vị trí, số lượng tuy...