Thay đổi cấu hình cabin máy bay

VAECO đã thực hiện dịch vụ thay đổi cấu hình cho các máy bay thân rộng và thân hẹp của Vietnam Airlines từ khi bắt đầu thực hiện bảo dưỡng lớn từ năm 2015.  Việc mở rộng phát triển các dự án thay đổi cấu hình đã giúp chúng tôi nâng cao khả năng và sự linh hoạt trong dịch vụ cung cấp. VAECO có khả năng cung cấp các dịch thay đổi cấu hình máy bay trong thời gian cho phép, góp phần giảm bớt thời gian thực hiện định kỳ.

Thiết bị nội thất tàu bay

  • Màn hình sau ghế.
  • Thiết bị nghe nhìn.
  • Bộ điều khiển.
  • Sửa chữa và đại tu ghế phi công.
  • Gia công bọc ghế cho tàu A320, A321, A330, A350, B777, B787 và ATR72.
  • Gia công thảm cho tàu A320, A321, A330, A350, B777, B787 và ATR72.

IFE (Thiết bị giải trí):

Bảo dưỡng và sửa chữa tới mức 2 cho một số thiết bị.