Từ 1975: Xí nghiệp bảo dưỡng máy bay A75, Xí nghiệp bảo dưỡng máy bay A76 và Phòng Kỹ thuật miền trung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho tất cả các máy bay của VNA.

2006: VAECO được thành lập theo Quyết định 1276/QĐ-TTg ngày 26/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập, tổ chức lại các Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75, A76 và phòng kỹ thuật thuộc Văn phòng khu vực miền Trung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam và trở thành Công ty con của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

2009: VAECO chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2009 theo tiêu chuẩn tổ chức bảo dưỡng của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (phê chuẩn số VN-268/CAAV)

2011: VAECO được Cục HK Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay FAR-145.

2017: VAECO được Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu (EASA) cấp chứng chỉ phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng EASA-145.