VAECO tuyển dụng - 2018

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng: Tại Hà Nội: - 05 nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng nội thất. - 04 nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đất. - 01 thợ bảo d...

VAECO tuyển dụng - 2018

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng: - 01 chuyên viên kiểm soát an ninh nội bộ. 2. Tiêu chuẩn tuyển dụng, mức lương dự kiến, mô tả công việc: - Là công dân ...

VAECO tuyển dụng - 2018

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng: Tại Hà Nội: - 01 chuyên viên kiểm soát an ninh nội bộ. - 01 chuyên viên đào tạo. - 01 chuyên viên pháp chế. - 02 chuyên viên kinh...

VAECO tuyển dụng 2017

1. Số lượng tuyển dụng: Tại Hà Nội: - 01 chuyên viên bảo hộ lao động. - 02 giám sát viên an ninh hàng không. - 02 nhân viên vận hành trang thiết bị mặt đấ...

VAECO tuyển dụng 2017

1. Số lượng tuyển dụng: Tại Hà Nội: - 01 chuyên viên bảo hộ lao động. - 01 chuyên viên kiểm soát định mức. - 04 nhân viên kho. - 02 giám sát viên an ninh hàn...

VAECO tuyển dụng 2017

1. Số lượng tuyển dụng: - 05 chuyên viên tài chính – kế toán (04 tại Hà Nội; 01 tại Tp. Hồ Chí Minh). - 01 chuyên viên lao động – tiền lương (tại Hà Nội...

Thông tin tuyển dụng tại Tp. HCM 2017 (lần 2)

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, T...

Thông tin tuyển dụng tại Tp. HCM 2017

1. Khu vực tuyển chọn: - Tuyển chọn lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, T...