Thông tin tuyển dụng tháng 10 - 2023 (2)

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) là công ty 100% vốn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, có trụ sở chính tại Sân bay Quốc tế Nội Bài – Hà Nội và hai cơ sở tại Tp Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. VAECO đã được Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (CAAV) và các nhà chức trách hàng không dân dụng hàng đầu thế giới phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng máy bay như Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), Cơ quan an toàn hàng không Châu Âu (EASA) và các Nhà chức trách hàng không các nước ...VAECO hiện đang cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu cho toàn bộ đội bay của Vietnam Airlines và hơn 80 hãng hàng không dân dụng khác trên thế giới. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới, VAECO thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

- Tại Hà Nội:

+ 01 kỹ sư an toàn lao động;

+ 01 kỹ sư xây dựng;

+ 01 kỹ sư kinh tế xây dựng;

+ 01 chuyên viên quản lý đào tạo và thi;

+ 01 kỹ sư quản lý đào tạo thực hành;

+ 01 kỹ sư làm công tác môi trường, cứu hỏa;

+ 01 nhân viên y tế;

+ 01 lái xe sân đỗ;

+ 03 nhân viên kho;

+ 01 kỹ sư kỹ thuật kế hoạch;

+ 06 nhân viên kỹ thuật có giấy phép bảo dưỡng mức B1/B2 tàu bay B787 (4 B1, 02 B2).

- Tại Tp Hồ Chí Minh:

+ 01 chuyên viên kinh doanh;

+ 01 chuyên viên hành chính;

+ 01 nhân viên vật tư;

+ 01 nhân viên thủ quỹ;

+ 01 kỹ sư kỹ thuật kế hoạch;

+ 01 nhân viên kho;

+ 01 nhân viên quản lý dụng cụ;

+ 01 kỹ sư xây dựng;

+ 28 nhân viên kỹ thuật có giấy phép bảo dưỡng mức A/B1/B2 tàu bay A320/321, B787 (4 B1, 3 B2 tàu bay B787; 7 B1, 4 B2, 10 A (7 cơ giới, 3 bộ môn) tàu bay A320/321).

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng, lộ trình phát triển nghề nghiệp, mô tả công việc:

2.1 Kỹ sư an toàn lao động:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1, loại 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên ngành bảo hộ lao động, kỹ thuật.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500/ TOEFL (paper) 470/ TOEFL CBT 120/ TOEFL IBT 40/ TOEFL ITP 449/ TOEFL Essentials 4.5/ IELTS 4.5/ CEFR A2/ Aptis A2 đang còn hạn

b) Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Theo dõi, thực hiện các công việc liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ);

- Theo dõi, thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật hàng năm;

- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty liên quan đến lĩnh vực, công việc được giao.

2.2 Kỹ sư xây dựng:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600/ TOEFL (paper) 500/ TOEFL CBT 153/ TOEFL IBT 53/ TOEFL ITP 475/ TOEFL Essentials 6.0/ IELTS 5.0/ CEFR B1/ Aptis B1 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Kiểm tra, soát xét và tổng hợp kế hoạch vốn hàng năm về công tác duy tu, bảo trì trong toàn công ty;

- Tổ chức lựa chọn các đối tác để lập quy trinh bảo trì cho các công trình chưa có quy trình bảo trì;

- Tổ chức xem xét, đánh giá, lập Kế hoạch bảo trì;

- Quản lý việc thưc hiện Kế hoạch bảo trì trong toàn công ty;

- Tổ chức quản lý các hồ sơ liên quan đến quy hoạch đất trong toàn công ty;

- Tham gia các tổ DA và Ban Quản lý dự án theo phân công.

2.3 Kỹ sư kinh tế xây dựng:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc tốt nghiệp đại học trở lên 02 ngành kinh tế và xây dựng.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600/ TOEFL (paper) 500/ TOEFL CBT 153/ TOEFL IBT 53/ TOEFL ITP 475/ TOEFL Essentials 6.0/ IELTS 5.0/ CEFR B1/ Aptis B1 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Đầu mối kiểm tra hồ sơ dự toán , khái toán, tổng mức đầu tư;

- Tham gia lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch giải ngân vốn;

- Tham gia đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án;

- Đầu mối báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng; kế hoạch giải ngân vốn cho các hợp đồng;

- Tổ chức lập khái toán, dự toán gói thầu để triển khai công tác bảo trì và quy hoạch;

- Tham gia các tổ DA và Ban Quản lý dự án ĐTXD theo phân công.

2.4 Chuyên viên quản lý đào tạo và thi:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kỹ thuật.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600/ TOEFL (paper) 500/ TOEFL CBT 153/ TOEFL IBT 53/ TOEFL ITP 475/ TOEFL Essentials 6.0/ IELTS 5.0/ CEFR B1/ Aptis B1 đang còn hạn.

b) Lộ trình phát triển:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Sau 3 - 4 năm, nếu được phê chuẩn giáo viên luật, quy trình lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu; nếu được phê chuẩn giáo viên lý thuyết/thực hành cơ bản và chuyển loại lương hàng tháng từ 34,3 triệu - 37,5 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Xây dựng, cập nhật, xin phê chuẩn hệ thống tài liệu hoạt động, quy trình đào tạo của TTĐT và đảm bảo việc tổ chức đào tạo đáp ứng quy định hiện hành;

- Quản lý, xây dựng, cập nhật, phát triển, thực hiện các thủ tục đề nghị phê chuẩn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo, ngân hàng câu hỏi;

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo viên hướng dẫn/giáo viên kiểm tra, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các thủ tục đề nghị phê chuẩn giáo viên hướng dẫn, giáo viên kiểm tra. Quản lý, lưu trữ hồ sơ giáo viên hướng dẫn, giáo viên kiểm tra;

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nghiệp vụ, công nghệ đào tạo tiên tiến để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo;

- Tổ chức các kỳ thi, đánh giá kết quả đào tạo của học viên theo kế hoạch và yêu cầu; báo cáo kết quả, cấp chứng chỉ đào tạo;

- Tham gia công tác giảng dạy lý thuyết, thực hành.

2.5 Kỹ sư quản lý đào tạo thực hành:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500/ TOEFL (paper) 470/ TOEFL CBT 120/ TOEFL IBT40/ TOEFL ITP 449/ TOEFL Essentials 4.5/ IELTS 4.5/ CEFR A2/ Aptis A2 đang còn hạn.

b) Lộ trình phát triển:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Sau 3 - 4 năm, nếu được phê chuẩn giáo viên luật, quy trình lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu; nếu được phê chuẩn giáo viên lý thuyết/thực hành cơ bản và chuyển loại lương hàng tháng từ 34,3 triệu - 37,5 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Quản lý xưởng thực hành: Quản lý các xưởng thực hành tại Trung tâm đào tạo. Đảm bảo trang thiết bị của các xưởng trong tình trạng hoạt động tốt, sắp xếp quản lý các trang thiết bị. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng định kỳ và đề xuất sửa chữa thay thế khi có hỏng hóc phát sinh;

- Quản lý kho dụng cụ, vật tư tiêu hao: Quản lý kho dụng cụ, vật tư tiêu hao tại Trung tâm đào tạo. Xác định định mức và duy trì định mức kho. Cho mượn và nhận dụng cụ theo yêu cầu của Khóa đào tạo/Thi. Chuẩn bị vật tư tiêu hao và cấp phát cho các Khóa đào tạo/Thi thực hành. Đảm bảo các dụng cụ ở trong tình trạng tốt và đế xuất phương án sửa chữa thay thế khi có hỏng hóc phát sinh;

- Phối hợp, hỗ trợ xây dựng các bài tập thực hành, mock-up và tham gia công tác giảng dạy thực hành.

2.6 Kỹ sư làm công tác môi trường, cứu hỏa:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc cứu hỏa.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500/ TOEFL (paper) 470/ TOEFL CBT 120/ TOEFL IBT40/ TOEFL ITP 449/ TOEFL Essentials 4.5/ IELTS 4.5/ CEFR A2/ Aptis A2 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn kỹ sư chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn kỹ sư chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy;

- Quản lý hồ sơ liên quan đến hệ thống cứu hỏa, phòng cháy chữa cháy;

- Vận hành, quản lý, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải.

2.7 Nhân viên y tế:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc loại 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành y.

b) Mức lương sau thời gian thử việc: lương hàng tháng từ 7,2 triệu - 9,2 triệu, thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, nhân viên Công ty;

- Quản lý vệ sinh môi trường, rác thải;

- Cấp phát thuốc lên tàu bay của Vietnam Airlines.

2.8 Nhân viên lái xe sân đỗ:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ chuyên môn: có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng D trở lên. Ưu tiên ứng viên có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng E.

b) Lộ trình phát triển nghề nghiệp:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 7,2 triệu - 9,2 triệu.

- Sau 06 tháng, được đào tạo, thi cấp giấy phép lái xe sân đỗ: lương hàng tháng từ 9,8 triệu - 11,8 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Lái xe trên sân đỗ máy bay phục vụ công tác bảo dưỡng ngoại trường;

- Lái xe phục vụ công tác ngoài, đưa đón cán bộ, công nhân viên.

2.9 Nhân viên kho:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1, 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kinh tế, kỹ thuật.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350/ TOEFL (paper) 400/ TOEFL CBT 63/ TOEFL IBT 29/ TOEFL ITP 359/ TOEFL Essentials 2.5/ IELTS 3.0/ CEFR A1/ Aptis A1 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 9,8 triệu - 11,8 triệu.

- Sau khi được cấp ủy kiểm tra viên kho: lương hàng tháng từ 15,2 triệu - 17,2 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Đưa phụ tùng vật tư vào vị trí, sắp xếp, bảo quản, vệ sinh kho;

- Xuất kho phụ tùng vật tư;

- Tổng hợp chứng từ nhập/xuất kho;

- Thực hiện báo cáo, kiểm kê phụ tùng vật tư trong kho.

2.10 Chuyên viên kinh doanh:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1, loại 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành thương mại, quản trị kinh doanh, marketing,…

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600/ TOEFL (paper) 500/ TOEFL CBT 153/ TOEFL IBT 53/ TOEFL ITP 475/ TOEFL Essentials 6.0/ IELTS 5.0/ CEFR B1/ Aptis B1 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Tổ chức tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường trên cơ sở năng lực của Công ty;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp các đoàn khảo sát, đánh giá phục vụ cho việc ký kết hợp đồng bảo dưỡng của khách hàng;

- Tổ chức xây dựng các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay với khách hàng;

- Tổ chức triển khai thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Kiểm soát nguồn thu từ cung cấp dịch vụ cho khách hàng;

- Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ sau bán hàng của Công ty;

- Tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát chất lượng dịch vụ của Công ty.

2.11 Chuyên viên hành chính:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành hành chính, thống kê, kinh tế, tài chính – ngân hàng,…

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600/ TOEFL (paper) 500/ TOEFL CBT 153/ TOEFL IBT 53/ TOEFL ITP 475/ TOEFL Essentials 6.0/ IELTS 5.0/ CEFR B1/ Aptis B1 đang còn hạn.

b) Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn chuyên viên chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Quản lý hợp đồng. Tham gia mua sắm đầu tư;

- Thực hiện các dự án đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh;

- Làm hồ sơ thực hiện sửa chữa và thanh toán máy móc trang thiết bị phía nam;

- Làm các thủ tục, thanh toán và đưa các chất khí, chất lỏng đi thử nghiệm tại các cơ sở bên ngoài;

- Thực hiện công tác phục tiếp đón các đoàn công tác của công ty và của đơn vị bên ngoài;

- Quản lý các phòng họp, nhà nghỉ cho cán bộ trực đêm của VAECO;

- Thực hiện các công tác hành chính, thanh toán khác.

2.12 Nhân viên vật tư:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế.

- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350/ TOEFL (paper) 400/ TOEFL CBT 63/ TOEFL IBT 29/ TOEFL ITP 359/ TOEFL Essentials 2.5/ IELTS 3.0/ CEFR A1/ Aptis A1 đang còn hạn.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 9,8 triệu - 11,8 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Nhập xăng dầu, vật tư, hàng hóa;

- Cấp phát xăng dầu;

- Giám sát cấp phát hàng hóa;

- Kiểm tra hồ sơ cấp/phát.

2.13 Nhân viên thủ quỹ:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 hoặc 3 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành tài chính, kế toán.

b) Mức lương sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 7,2 triệu - 9,2 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiệp vụ thu, chi tiền mặt;

- Giao dịch với ngân hàng rút tiền, kiểm kê quỹ, lập sổ quỹ;

- Sắp xếp đóng chứng từ kế toán lưu hồ sơ.

2.14 Kỹ sư kỹ thuật kế hoạch:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn:

+ Kỹ sư kỹ thuật kế hoạch tại Hà Nội: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành cơ khí, chế tạo máy.

+ Kỹ sư kỹ thuật kế hoạch tại Tp Hồ Chí Minh: tốt nghiệp đại học trở lên các ngành điện, điện tử, điện – điện tử, điều khiển tự động và một số ngành phù hợp khác do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

- Có chứng chỉ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 500/ TOEFL (paper) 470/ TOEFL CBT 120/ TOEFL IBT40/ TOEFL ITP 449/ TOEFL Essentials 4.5/ IELTS 4.5/ CEFR A2/ Aptis A2 đang còn hạn.

b) Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 13,8 triệu - 15,8 triệu.

- Được phê chuẩn kỹ sư chính bậc 1: lương hàng tháng từ 19 triệu - 21 triệu.

- Được phê chuẩn kỹ sư chính bậc 2: lương hàng tháng từ 26,5 triệu - 29,3 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Xây dựng các quy định, quy trình của Công ty về quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, dự báo nhu cầu và lập phương án bổ sung, thay thế trang thiết bị, dụng cụ;

- Thực hiện đánh giá nâng cấp, cải tiến liên quan đến trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo duy trì tính pháp lý trong quá trình khai thác, sử dụng;

- Đánh giá nhu cầu sử dụng trang thiết bị, dụng cụ đối với các gói công việc bảo dưỡng. Lập và triển khai các phương án đáp ứng; đảm bảo tính chính xác về trạng thái, tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, dụng cụ giữa hiện trạng và dữ liệu trên hệ thống quản lý;

- Đánh giá các tiêu chuẩn của trang thiết bị, dụng cụ, lập phương án đáp ứng hoạt động bảo dưỡng;

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo trang thiết bị, dụng cụ và phê duyệt thiết kế phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn được nhà chức trách chấp thuận; Lập dự toán, quyết toán sửa chữa, chế tạo dụng cụ, thiết bị;

- Đánh giá, lập hồ sơ, hướng dẫn sử dụng, khai báo hệ thống đối với: trang thiết bị, dụng cụ mua mới; trang thiết bị, dụng cụ có tính năng tương đương, có thể được sử dụng thay thế;

2.15 Nhân viên kỹ thuật đang có giấy phép bảo dưỡng tàu bay mức A/B1/B2:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi; có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên ngành: có giấy phép bảo dưỡng tàu bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp thỏa mãn các điều kiện:

+ Có năng định giấy phép bảo dưỡng tàu bay: mức B1 hoặc B2 tàu bay B787; mức A hoặc B1 hoặc B2 tàu bay A320/321..

+ Hạn năng định: Có hạn năng định giấy phép bảo dưỡng tàu bay còn hạn ít nhất đến 01/11/2024.

b) Mức lương:

- Khởi điểm (chưa được cấp ủy quyền bảo dưỡng máy bay của VAECO): lương hàng tháng từ 11,2 triệu - 13,2 triệu đối với thợ và từ 13,8 triệu - 15,8 triệu đối với kỹ sư.

- Được cấp ủy quyền bảo dưỡng máy bay mức A: lương hàng tháng từ 20,2 triệu - 22,5 triệu.

- Được cấp ủy quyền bảo dưỡng máy bay bức B1/B2: lương hàng tháng từ 34,3 triệu - 37,5 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc: Thực hiện bảo dưỡng tàu bay theo phạm vi ủy quyền tương ứng với giấy phép bảo dưỡng tàu bay.

2.16 Nhân viên quản lý dụng cụ:

a) Tiêu chuẩn:

- Là công dân Việt Nam; từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi (sinh từ ngày 01/01/1983 về sau); có ngoại hình phù hợp; không có thông tin án tích theo xác nhận của lý lịch tư pháp (mẫu số 2), không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định pháp luật theo xác nhận tại lý lịch nhân thân; có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; có sức khoẻ loại 1 hoặc 2 theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của Bộ Y tế.

- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350/ TOEFL (paper) 400/ TOEFL CBT 63/ TOEFL IBT 29/ TOEFL ITP 359/ TOEFL Essentials 2.5/ IELTS 3.0/ CEFR A1/ Aptis A1 đang còn hạn.

b) Mức lương dự kiến sau thời gian thử việc:

- Khởi điểm: lương hàng tháng từ 9,8 triệu - 11,8 triệu.

- Thưởng từ tháng lương thứ 13 trở đi theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

c) Mô tả công việc:

- Tiếp nhận yêu cầu hiệu chuẩn, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lập yêu cầu gửi đi hiệu chuẩn các dụng cụ thiết bị, cập nhật trạng thái trên phần mềm.

- Tiếp nhận các dụng cụ thiết bị  (DCTB) mới có yêu cầu hiệu chuẩn, DCTB hiệu chuẩn về, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả sau hiệu chuẩn dụng cụ thiết bị, cập nhật thông tin vào phần mềm, bàn giao DCTB cho các đơn bị;

- Tiếp nhận và thực hiện các công việc điều chuyển, cho thuê mượn, bảo dưỡng đơn giản liên quan dụng cụ thiết bị;

- Bảo quản, lưu giữ dụng cụ thiết bị của Công ty theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/ chế tạo dụng cụ thiết bị và các quy định liên quan;

- Kiểm tra đầu vào đối với dụng cụ, thiết bị mới/ trong điều chuyển/ đi bảo dưỡng, sửa chữa về và thuê của cơ sở bên ngoài để cấp phép sử dụng.

3. Cộng điểm ưu tiên:

- Thí sinh là vợ (hoặc chồng), con người lao động (con đẻ, coi nuôi được pháp luật công nhận) trong Công ty hoặc đã làm việc và nghỉ hưu tại Công ty được cộng 1,00 điểm;

- Thí sinh thi vị trí nhân viên lái xe sân đỗ có giấy phép điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay do Cục Hàng không Việt Nam cấp và còn hạn được cộng 1,00 điểm; có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng E được cộng 1,00 điểm.

- Các trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng áp đụng diểm ưu tiên thì chỉ được áp dụng tối đa điểm ưu tiên là 1,00 điểm.

4. Chế độ chính sách chung:

a) Điều kiện làm việc: Thời gian làm việc 42h/ tuần.

b) Ký kết hợp đồng lao động:

- Ký hợp đồng thử việc: Thử việc 02 tháng đối với vị trí chuyên viên/ kỹ sư, 01 tháng đối với vị trí thợ/ nhân viên.

- Ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.

- Ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

c) Bảo hộ lao động: Được trang bị bảo hộ lao động theo quy định của Nhà nước và của Công ty theo tiêu chuẩn trang bị của từng chức danh công việc.

d) Chế độ nghỉ ngơi:

- Nghỉ hằng tuần, phép năm, lễ tết,…: thực hiện theo pháp luật lao động hiện hành.

- Nghỉ việc riêng được hưởng lương: được nghỉ thêm 01 ngày so với quy định của pháp luật.

đ) Chế độ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được Công ty đóng nộp Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng lao động dài hạn với Công ty.

e) Khám sức khỏe định kỳ: hàng năm được khám sức khỏe định kỳ 02 lần.

f) Chế độ phúc lợi:

- Được mua vé máy bay giảm cước cho bản thân và thân nhân theo quy định của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

- Được hỗ trợ tiền nghỉ mát hàng năm tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Được Công ty mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm sức khỏe.

g) Đào tạo và phát triển nghề nghiệp:

- Được đào tạo và phát triển các kỹ năng phù hợp với vị trí công việc.

- Có cơ hội phát triển và thăng tiến.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản chứng thực chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân;

- Bản chứng thực giấy khai sinh;

- Bản chứng thực: Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập; chứng chỉ tiếng Anh TOEIC/TOEFL/IELTS/CEFR/Aptis (kèm bản chính để đối chiếu) và các văn bằng, chứng chỉ khác có liên quan;

- Giấy khám sức khoẻ tại cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tương đương trở lên (trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

6. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Thời gian: Từ thứ hai đến thứ sáu các ngày trong tuần từ 30/10/2023 đến 15/11/2023.

- Buổi sáng: Từ 8 giờ 30’ đến 11 giờ 30’.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30’ đến  16 giờ 00’.

b) Địa điểm: Thí sinh có thể nộp hồ sơ thi tuyển tại một trong các địa điểm sau:

- Tại Tp. Hà Nội: Phòng Phát triển nhân lực, Ban Tổ chức - Nhân lực, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay tại Sân bay Quốc Tế Nội Bài, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 0949.227.742.

- Tại Tp. Hồ Chí Minh: Ban Tổ chức - Nhân lực tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38440443 (số máy lẻ 9791).

7. Thời gian thi tuyển: Trong tháng 11/2023.