Khóa đào tạo phục vụ cho việc xin phê chuẩn EASA

Song song với công tác chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, công ty Kỹ thuật máy bay đã và đang chuẩn bị về mặt nhân sự cho quá trình đánh giá, tiến tới ho...

Trung tâm đạo tạo của VAECO nhận chứng chỉ

Ngày 20/11/2014, nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, Trung tâm Đào tạo của VAECO đã chính thức được Cục hàng không Việt Nam trao Giấy chứng nhận Tổ chức huấn lu...

Airbus giới thiệu máy bay mới A350 XWB

Ngày 22/11/2014, hãng Airbus đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm giới thiệu mẫu máy bay A350 XWB mới tại Hà Nội. Vietnam Airlines tham gia đồng tổ chức sự kiện n...

Người tốt, việc tốt

Ngày 01/9/2014, vào lúc 23h00 trong khi làm nhiệm vụ phục vụ bay sau chuyến VN 278 của máy bay A351 chặng bay SGN – HAN, hai nhân viên kỹ thuật Dương Tuấn Sơn và Nguy...

Các công việc trong quý III năm 2014

Trong Quý 3 năm 2014, bên cạnh công tác đảm bảo phục vụ bay cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, công ty VAECO vẫn tiếp tục đảm bảo các công việc định...

Cebu Pacific tiếp tục sử dụng dịch vụ của VAECO

Từ 14/4 đến 18/4/2014, tại hangar số 1, VAECO đã tiến hành thay càng cho máy bay RP-C3261 của hãng hàng không Cebu Pacific. Trong năm 2013, Cebu Pacific cũng thực hiện đị...

Skywing Asia thực hiện định kỳ C02 tại VAECO

Vừa qua, hãng hàng không Skywing Asia (Campuchia) đã thực hiện định kỳ C02 cho tàu mang ký hiệu XU-ZAC tại hangar số 2 của VAECO từ ngày 07/04 đến 20/04/2014. XU-ZAC l...