Chính thức triển khai hệ thống AMOS

Ngày 22/04/2024, hệ thống AMOS chính thức được triển khai sử dụng (Go-Live) đồng thời tại VAECO, Vietnam Airlines, Cambodia Angkor Air. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng phần mềm cho công tác quản lý khai thác, bảo dưỡng tàu bay. Trước đó, vào tháng 12/2022, VAECO đã ký kết hợp đồng với các đối tác Swiss AS, NGS để bắt đầu triển khai dự án phần mềm AMOS. Với sự quyết tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ tham gia Tổ dự án, đến nay dự án đã hoàn thành và đáp ứng yêu cầu của VAECO cũng như Vietnam Airlines & Cambodia Angkor Air.