VAECO thực hiện sửa chữa hỏng hóc tại Incheon (Hàn Quốc)

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ khắc phục sự cố tại rudder tàu A320 số hiệu RDPL-34199  của Lao Airlines tại Incheon (ICN) - Hàn Quốc, VAECO đã cử AOG team cùng vật tư và các trang thiết bị cần thiết sang Hàn Quốc để thực hiện công việc trên từ 26/02 đến 04/03/2023. Tham gia vào đoàn công tác lần này có 13 nhân sự từ Trung tâm Bảo dưỡng Nội trường HAN, 1 nhân sự từ Trung tâm Phục vụ bảo dưỡng và 01 nhân sự của Ban Kế hoạch kinh doanh. Để có thể hoàn tất được một khối lượng công việc lớn ngoài căn cứ chính theo đúng kế hoạch dự kiến, đoàn công tác của VAECO đã phối hợp với đại diện khách hàng cùng các bên liên quan lên kế hoạch chi tiết, phân bổ và tận dụng tối đa nguồn lực để thực hiện công việc. Kết thúc dự án, VAECO hoàn thành phần công việc đã được thống nhất với khách hàng theo đúng kế hoạch dự kiến và bàn giao Lao Airlines để hoàn thành nốt các bước cần thiết để tàu có thể bay ferry về Lào.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại trong thời gian đoàn công tác VAECO thực hiện sửa chữa hỏng hóc tại ICN: