Cebu Pacific tiếp tục sử dụng dịch vụ của VAECO

Từ 14/4 đến 18/4/2014, tại hangar số 1, VAECO đã tiến hành thay càng cho máy bay RP-C3261 của hãng hàng không Cebu Pacific. Trong năm 2013, Cebu Pacific cũng thực hiện định kỳ cho tàu ATR72 tại cơ sở bảo dưỡng của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay, VAECO đã thực hiện 12 lượt định kỳ theo các hợp đồng ký kết với hãng Cebu Pacific từ năm 2011.