Người tốt, việc tốt

Ngày 01/9/2014, vào lúc 23h00 trong khi làm nhiệm vụ phục vụ bay sau chuyến VN 278 của máy bay A351 chặng bay SGN – HAN, hai nhân viên kỹ thuật Dương Tuấn Sơn và Nguyễn Văn Thi - trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường Hà Nội nhặt được 01 chiếc ví của hành khách bị bỏ rơi trên máy bay. Hai NVKT này đã bàn giao chiếc ví trên cho bộ phận hành lý thất lạc của Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS) để trả lại cho hành khách bị mất. Theo biên bản bàn giao tài sản trong ví có 4.600 đô la Mỹ, một số tiền Việt (có trị giá tổng cộng hàng trăm triệu đồng) và một số giấy tờ quan trọng khác.

Ngày 05/9/2014, Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Công ty Kỹ thuật máy bay đã tiến hành biểu dương khen thưởng 2 NVKT nói trên.