Trung tâm đạo tạo của VAECO nhận chứng chỉ

Ngày 20/11/2014, nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam, Trung tâm Đào tạo của VAECO đã chính thức được Cục hàng không Việt Nam trao Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không được phê chuẩn theo QCATHK Phần 7 và Phần 9. Theo đó, TTĐT được phê chuẩn là tổ chức huấn luyện thực hiện các khóa huấn luyện Cơ bản (basic), Chuyển loại (A, B1, B2), khóa đặc thù (Nổ máy, soi động cơ, cabin, sửa chữa cấu trúc, sửa chữa thiết bị)