Khóa đào tạo phục vụ cho việc xin phê chuẩn EASA

Song song với công tác chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất, công ty Kỹ thuật máy bay đã và đang chuẩn bị về mặt nhân sự cho quá trình đánh giá, tiến tới hoàn thiện các yêu cầu của EASA (European Aviation Safety Agency--Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu). Một trong các hoạt động phục vụ quá trình này là khóa học EASA Part 145 công ty tổ chức cho đối tượng là cấp quản lý, nhân viên kỹ thuật, nhân viên đảm bảo chất lượng, quy trình bảo dưỡng, các nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ ủy quyền B1/B2, nhân viên đào tạo… Khóa học kéo dài trong 03 ngày từ 25/11 đến 27/11/2014. Đây cũng là 1 trong 40 khóa đào thuộc Dự án triển khai xin phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng theo quy chế hàng không EASA part 145 mà VAECO đang thực hiện.