VAECO thực hiện công việc sửa chữa máy bay tại Manila, Phi-lip-pin

Theo đề nghị của hãng hàng không Cebu Pacific (Phi-lip-pin), để kịp thời khắc phục AOG liên quan đến hỏng hóc cấu trúc phần vỏ máy bay ATR72 của hãng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, một đội kỹ sư của Trung tâm bảo dưỡng Nội trường Hồ Chí Minh gồm 5 người đã được VAECO cử sang Manila thực hiện công việc từ ngày 26/12/2014 và đã hoàn thành công tác sửa chữa vào ngày 8/1/2015. Hãng hàng không Cebu Pacific là một trong những khách hàng thân thiết của VAECO. Toàn bộ định kỳ C check, sơn logo đội bay ATR72 gồm 8 chiếc của hãng đều được thực hiện tại VAECO từ năm 2011 đến nay, cụ thể: VAECO đã thực hiện 03 lần check trong năm 2011, 04 lần trong năm 2012 và 07 lần từ năm 2013 đến nay.