Phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam về bảo dưỡng A350/B787

Ngày 10/6/2015, VAECO đã nhận được phê chuẩn của Cục Hàng không Việt Nam bổ sung năng định mới đối với máy bay A350 và B787, theo đó VAECO sẽ có thể thực hiện bảo dưỡng hai loại máy bay này cùng động cơ ở các năng định được phê duyệt, cụ thể :

-        Bảo dưỡng ngoại trường A350, B787 tại các sân bay trong lãnh thổ Việt Nam.

-        Bảo dưỡng nội trường A350, B787 đến A check tại HAN & HCM.

-        Bảo dưỡng (không bao gồm đại tu) cho động cơ GE Genx và động cơ Rolls Royce Trent XWB tại sân bay HAN, HCM, DAD.

Dự kiến VNA sẽ nhận chiếc máy bay A350 đầu tiên vào cuối tháng 6 và chiếc Boeing 787 vào đầu tháng 7 năm 2015.