Chuyển đổi cấu hình ghế A321 cho Hãng hàng không Sky Angkor Airlines

Trong tháng 12 năm 2015, lần đầu tiên VAECO Hà Nội đã thực hiện việc chuyển đổi cấu hình ghế cho máy bay A321 của Hãng hàng không Sky Angkor Airlines (ZA). Cấu hình mới sẽ có 04 ghế hạng thương gia và 200 ghế hạng phổ thông thay vì 220 ghế phổ thông.

ZA là hãng hàng không quốc tế đầu tiên thực hiện công việc chuyển đổi cấu hình ghế tại VAECO và là hãng thứ 3 sau 02 hãng trong nước Việt Nam Airlines và Jetstar Pacific Airlines. Việc này góp phần giúp VAECO tiếp tục mở rộng dịch vụ chuyển đổi cấu hình ghế đến các hãng quốc tế khác trong tương lai.

(Ảnh từ ZA)